Arama yaptınız;

Spondilit

Ağrı testine katılın.

Andulasyon tedavisinin şikayetlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Kendinizi Test Edin

Spondilit hakkında kısa özet

Spondilit deformans tıpda dejeneratif, aşınma sebebiyle ortaya çıkan omur gövdesindeki değişikliklere denilmektedir. Bunlar prensip olarak omurgada meydana gelebilmektedir ve özellikle boyun omurgasını ve kalça omur bölgesini kapsamaktadır. Omurganının bu bölgeleri en fazla ağırlığı taşıması gerekmektedir. Bu nedenle bu bölgede daha fazla aşınma görülmektedir.

Spondilit Nedenleri ve Semptomları


Nedenler

Spondiloz, omurganın dejeneratif bir hastalığıdır. Uzun süreli yanlış duruşlar, fazla kilolar ve özellikle disklerin ve omur gövdelerin aşınması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum bağların ve disklerin dejenerasyonuna neden olmaktadır. Beden bu durumu omur gövdelerinde kemikli taşmalar oluşturarak dengelemeye çalışmaktadır.

Böylece omurlarda değişik büyüklükte kemik çıkıntıları oluşmaktadır ve bunlara Spondilit adı verilmektedir. Bunlar komşu omur gövdelerinde ve tüm omurgada sertliğe yol açabilmektedir. Bu oluşumlar çoğu zaman etrafdaki sinirlere baskıı yapmakta ve ağrılara yol açmaktadır.


Semptomlar

Spondiloz hastalığının tipik rahatsızlıkları boyun ve bel bölgesinde görülen ağrılardır. Bunlar omuzlara, kollara ve bacaklara yayılabilmektedir. Hareket halinde ve vücuda yüklenilmesi durumunda ağrılar çoğalmaktadır. Ağrıların ortaya çıktığı bölgede kasılmalar olmakta ve zaman zaman da karıncalanma ve uyuşma hissi oluşmaktadır.His kaybı da oluşabilir. Hastalık hareketliliği engellemekte ve vücudun yüklenilebilirliğini azaltmaktadır.

Diğer Bilgiler

Omurga bağımsız omurlardan oluşmaktadır. Bu durum yüksek esnekliği ve dayanıklığı sağlamaktadır.

Detaylar


Girdap

Omurganın gücü taşıyan bölgesi boyun- ve kalça kemiği omurları arasında bulunmaktadır ve 24 bağımsız omurlardan oluşmaktadır. Onun yanı sıra sağrı kemiği 5 birbirine kaynamış bir bütün oluşturan omurlardan ve 4-5 kuyruk kemiğinde bulunan körelmiş kaynamış omurlardan oluşmaktadır. Her omurga düzenli bir şemadan oluşmaktadır: bir omur, bir omur kanalı, bir spinoz çıkıntısı, iki adet transvers çıkıntısı ve dört adet lamina.

Omurların spinoz ve transvers çıkıntılarına bağlı omurgayı güçlendiren bantlar ve kaslar bulunmaktadır. Bu şema omurganın çeşitli bölgelerinde değişmektedir. Yük çoğaldığı ve hareketlik azaldığı için boyundan yukarı omurlar büyümektedir. İlk iki boyun omurları ve birbirine kaynamış sağrı- ve kuyruk kemiği omurları dışında tüm omurlar disklere bağlı. Amortisör görevi üstlenmektedirler ve omurganın hareket etmesini sağlamaktadırlar.


Omur Gövdesi

Aynı zamanda omurun merkezi inşa öğesini oluşturmaktadırlar: Ayrı omur yaylarının başladığı kısa ve silindir şeklindeki omur gövdeleridir. Ara omur diskleri omur gövdelerini bağlamaktadırlar. Omur yayı ve omur gövdesinin arka kısmında omur deliği bulunmaktadır. Omur gövdeleri sert dış kemik tabakası ve yumuşak bir iç çekirdeğinden oluşmaktadır.